Portofoliu

În prezent, activitatea firmei este concentrată atât pe întocmirea documentaţiei aferente cererii de finanţare în cadrul căreia am elaborat studii de piaţă, note de fundamentare, planuri de marketing, planuri de afaceri şi analize cost beneficiu pentru proiecte de infrastructură, cooperare transfrontalieră, pentru dezvoltare IMM-uri, strategii şi altele, cât şi pe implementarea de proiecte.

Experienţa ce ne permite să afirmăm că suntem în măsură să vă asigurăm servicii de calitate în redactarea si/sau implementarea unui proiect, am dobândit-o de-a lungul timpului, si este/se reflectata de/prin proiectele scrise si/sau implementate, evenimentele organizate, respectiv cursurile de formare în domeniu sustinute de catre administratorul firmei în calitate de Lector Universitar.

Experienta si reputatia societatii noastre vor fi garantia succesului oricarui tip de proiect!